In het beginfilmpje zie je dat het onweer toeslaat en er is nog een kudde koeien op het veld! Aan jou om de kudde terug op de ranch te krijgen. Rij met Bonnie ernaartoe en drijf de koeien naar de aangeduide plaats,daar aangekomen slaat de bliksem in: de koeien schrikken en lopen weg,recht op het ravijn af. Houd ze dus tegen of in het ergste geval: beperk het aantal doden. Nadat je ze terug rustig hebt gekregen drijf je de koeien terug naar de ranch: Missie Volbracht!

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.