Dit artikel is een Begin. Je kan Red Dead Redemption Wiki helpen door deze pagina te bewerken.

Jenny ligt achter een rots te proesten, ze herkent je nog van de treinrit. John vraagt of ze naar het dorp gebracht wil worden want het gaat niet zo best met haar, dit slaat ze af. Je kunt haar enkel een medicijn geven, koop bij de Doctor's office een medicijn en geef het aan haar. Ze zal je heel dankbaar zijn en ijlt over een geschenk van God. John vraagt nogmaals of ze naar het dorp wilt maar ook ditmaal is ze niet toerekeningsvatbaar. Je besluit om weg te gaan!

missie gehaald!

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.