Rank 1 Collect 5 coyote pelts: kill 5 coyotes, skin the corpses and collect the pelts. Coyotes komen over heel de kaart voor. Kijk ten zuiden van MacFarlane's ranch. Ze komen voor in groepen je kan er dus meerdere tegelijk doden.
Rank 2 Collect 5 deer pelts: kill 5 deer and skin them. Deer kan je ook ten zuiden van MacFarlane's Ranch vinden. En tevens ook op vele andere plaatsen.
Rank 3 Kill 5 wolves with your melee knife and collect 5 wolf pelts. Wolven komen op vele plaatsen voor. Zoek ze in Gaptooth Ridge. Het noordwesten van de kaart.
Rank 4 Collect 5 boar tusks and 3 armadillo carapaces in addition to those you already have. Everzwijnen vind je in Tall Trees (de vlakken zonder sneeuw) En in de omgeving van Thiefs Landing. In tegenstelling van wat je zou denken zijn er in en rond Armadillo weinig Armadillo's te vinden. Ze zijn verspreid over de kaart. Vooral in Mexico vind je er veel. Rond Escalera, Chuparosa, Las Hermanas & El Matadero. GEBRUIK enkel handwapens (pistool) voor de Armadillo's. Anders schiet je de beestjes weg en kan je hun vacht niet nemen.
Rank 5 Kill 2 cougars with your melee knife and collect 2 cougar pelts.

In en rond Rio Bravo vind je veel Poema's en anders vinden ze jou wel. Als ze op je afkomen neem je direct je mes en sla je erop los. Handig is ook dat je Medicine bijhebt. Voor als je toch geraakt word. 2 aanvallen van een poema zijn dodelijk.

Rank 6 Collect 5 raccoon pelts, 5 skunk pelts and 5 fox pelts in addition to those you already have.

Raccoon en skunk's zijn op verschillende plaatsen te vinden. S'nachts heb ik er gevonden noordwest van Armadillo als je de stad uitrijd vlak voor de spoorovergang. Raccoons zijn ook veel te vinden in en rond Great Plains je vind ze het er makelijkst in de nacht. Skunks vind je dan weer vaak in de omgeving van Diez Coronas. Ook deze vind je het beste in de nacht. Vossen vin je gemakelijk rond Manzanita Post in Tall Trees. En dit tijdens de dag.

Rank 7 Collect 5 elk meat and 5 bighorn skins in addition to those you already have. Elk vind je makelijk in het directe noorden vanManzanita Post in Tall Trees deze vind je het makelijkst in de dag. Big horns vind je dag en nacht in het noordwesten van Manzanita Post.
Rank 8 Kill a bear with your melee knife and collect a bear pelt. In Tall Trees vind je zeer gemakelijk Beren. Probeer er een alleen te pakken te krijgen. Zorg ervoor dat je Medicine bijhebt. Als de beer dichtbij is sla je eroplos met je mes. Echter zal je hem niet meteen doodkrijgen. Als de beer je heeft neergeslagen neem je direct je Medicine in. En wacht tot de beer terugkomt. Herhaal alles tot de beer dood is. En neem zijn vel. Een alternatief is 2x schieten in de zijde van de beer met een buffalo Riffle en daarna met een mes. Zolang je de beer maar dood met een mes.
Rank 9 Search Ojo del Diablo for "Khan," the legendary jaguar and collect his pelt. Er zijn rotsformaties te vinden op een plaats aangeduid met "Ojo del Diablo." Loop rond de rotsen in deze omgeving opzoek naar Khan. Deze zal met een rode stip aangeduid worden op je kaart. Khan sterft even makelijk dan eender welke andere Cougar
Rank 10 Search Aurora Basin, Stillwater Creek and Nekoti Rock for "Lobo" the legendary wolf, "Gordo" the legendary boar and "Brumas" the legendary bear and collect their pelts.

Deze 3 dieren werken opd ezelfde manier als Khan. Ze zullen met een rode stip aangeduid worden.

Noordwesten in Tall Trees is een klein meer met de naam Aurora Basin. Zoek in deze omgeving opzoek naar Lobo de wolf.

Brumas leeft op de top van Nekoti Rock. In het noorden val Tall Trees. Bovenaan is een hol. Zo weet je dat je goed zit. Als je er niks vind kom dan op een ander moment terug. Gordo kan je vinden op het kleine pad tussen Thieves Landing en Mason's Bridge.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.